บริษัทสร้างการดี

LINE ALBUM การประกวดบรษทสรางการด ณ รร. ก.ว. 220831 4

29 สิงหาคม 2565 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม ได้นำเสนอผลงานของบริษัท สร้างการดี จำกัด สาขาโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม โดยจัดทำเป็นผลิตภัณฑ์ขัดรองเท้าจากผลปาล์ม ยี่ห้อ "สตรีขัดเกิบ" ณ โรงเรียนกบินทร์วิทยา

LINE ALBUM การประกวดบรษทสรางการด ณ รร. ก.ว. 220831 49LINE ALBUM การประกวดบรษทสรางการด ณ รร. ก.ว. 220831 38LINE ALBUM การประกวดบรษทสรางการด ณ รร. ก.ว. 220831 4LINE ALBUM การประกวดบรษทสรางการด ณ รร. ก.ว. 220831 9LINE ALBUM การประกวดบรษทสรางการด ณ รร. ก.ว. 220831 49LINE ALBUM การประกวดบรษทสรางการด ณ รร. ก.ว. 220831 18LINE ALBUM การประกวดบรษทสรางการด ณ รร. ก.ว. 220831 24LINE ALBUM การประกวดบรษทสรางการด ณ รร. ก.ว. 220831 43