รางวัล คปภ.ระดับจังหวัด

LINE ALBUM คปภ. 220911 15

8 กันยายน 2565 โรงเรียนวังตะเคียน นำนักเรียนเข้ารับรางวัลโครงการ "อัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2565" ระดับจังหวัด ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ. ) จังหวัดนครนายก รับรางวัล ดังนี้
1. รูปแบบคลิปวีดีโอสั้น รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000.- บาท
2. รูปแบบเพลง รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000.- บาท
LINE ALBUM คปภ. 220911 15
LINE ALBUM คปภ. 220911 5