เกียรติบัตรภาษาไทย

LINE ALBUM เกยรตบตรภาษาไทยทศนศกษา 220914 3

12 กันยายน 2565 นายสมมาตย์ กมลวิบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าแข่งขันเนื่องในวันภาษาไทย กิจกรรมทัศนศึกษา และการแข่งขันทักษะภายนอกสถานศึกษา ประจำปี 2565

LINE ALBUM เกยรตบตรภาษาไทยทศนศกษา 220914 2LINE ALBUM เกยรตบตรภาษาไทยทศนศกษา 220914 3LINE ALBUM เกยรตบตรภาษาไทยทศนศกษา 220914 12LINE ALBUM เกยรตบตรภาษาไทยทศนศกษา 220914 5LINE ALBUM เกยรตบตรภาษาไทยทศนศกษา 220914 11LINE ALBUM เกยรตบตรภาษาไทยทศนศกษา 220914 14LINE ALBUM เกยรตบตรภาษาไทยทศนศกษา 220914 17LINE ALBUM เกยรตบตรภาษาไทยทศนศกษา 220914 18LINE ALBUM เกยรตบตรภาษาไทยทศนศกษา 220914 24LINE ALBUM เกยรตบตรภาษาไทยทศนศกษา 220914 26LINE ALBUM เกยรตบตรภาษาไทยทศนศกษา 220914 30LINE_ALBUM_เกยรตบตรภาษาไทยทศนศกษา_220914_66.jpgLINE ALBUM เกยรตบตรภาษาไทยทศนศกษา 220914 63LINE ALBUM เกยรตบตรภาษาไทยทศนศกษา 220914 72LINE ALBUM เกยรตบตรภาษาไทยทศนศกษา 220914 70