เพศศึกษา2565

LINE ALBUM กจกรรมอบรมเพศวถ การปฐมพยาบาลเบอ 3

8 กันยายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรม "วัยใสใส่ใจเพศวิถี รู้เท่าทันวิธีป้องกันเอดส์" ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม โดยวิทยากร คุณภัชราภรณ์ เคนตู้ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกบินทร์บุรี ได้ให้เกียรติมาบรรยายเสริมสร้างความรู้ผ่านกิจกรรมอันสนุกสนาน

LINE ALBUM กจกรรมอบรมเพศวถ การปฐมพยาบาลเบอ 3LINE ALBUM กจกรรมอบรมเพศวถ การปฐมพยาบาลเบอ 8LINE ALBUM กจกรรมอบรมเพศวถ การปฐมพยาบาลเบอ 12LINE ALBUM กจกรรมอบรมเพศวถ การปฐมพยาบาลเบอ 21LINE ALBUM กจกรรมอบรมเพศวถ การปฐมพยาบาลเบอ 35LINE ALBUM กจกรรมอบรมเพศวถ การปฐมพยาบาลเบอ 41LINE ALBUM กจกรรมอบรมเพศวถ การปฐมพยาบาลเบอ 52LINE ALBUM กจกรรมอบรมเพศวถ การปฐมพยาบาลเบอ 94LINE ALBUM กจกรรมอบรมเพศวถ การปฐมพยาบาลเบอ 132LINE ALBUM กจกรรมอบรมเพศวถ การปฐมพยาบาลเบอ 142LINE ALBUM กจกรรมอบรมเพศวถ การปฐมพยาบาลเบอ 213LINE ALBUM กจกรรมอบรมเพศวถ การปฐมพยาบาลเบอ 0LINE ALBUM กจกรรมอบรมเพศวถ การปฐมพยาบาลเบอ 238LINE ALBUM กจกรรมอบรมเพศวถ การปฐมพยาบาลเบอ 244