มหกรรมวิชาการ2565

LINE ALBUM มหกรรมวชาการ 220916 243

15 กันยายน 2565 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม จัดกิจกรรม "มหกรรมวิชาการ" ปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมอันหลากหลายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม จัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม

LINE ALBUM มหกรรมวชาการ 220916 243LINE ALBUM มหกรรมวชาการ 220916 283LINE ALBUM มหกรรมวชาการ 220916 63LINE ALBUM มหกรรมวชาการ 220916 115LINE ALBUM มหกรรมวชาการ 220916 86LINE ALBUM มหกรรมวชาการ 220916 114LINE ALBUM มหกรรมวชาการ 220916 207LINE ALBUM มหกรรมวชาการ 220916 277LINE ALBUM มหกรรมวชาการ 220916 370LINE ALBUM มหกรรมวชาการ 220916 373LINE ALBUM มหกรรมวชาการ 220916 376LINE ALBUM มหกรรมวชาการ 220916 385LINE ALBUM มหกรรมวชาการ 220916 388LINE ALBUM มหกรรมวชาการ 220916 499LINE ALBUM มหกรรมวชาการ 220916 522LINE ALBUM มหกรรมวชาการ 220916 537LINE ALBUM มหกรรมวชาการ 220916 560LINE ALBUM มหกรรมวชาการ 220916 574LINE ALBUM มหกรรมวชาการ 220916 577LINE ALBUM มหกรรมวชาการ 220916 589LINE ALBUM มหกรรมวชาการ 220916 614LINE ALBUM มหกรรมวชาการ 220916 622LINE ALBUM มหกรรมวชาการ 220916 627LINE ALBUM มหกรรมวชาการ 220916 629LINE ALBUM มหกรรมวชาการ 220916 642LINE ALBUM มหกรรมวชาการ 220916 661LINE ALBUM มหกรรมวชาการ 220916 102LINE ALBUM มหกรรมวชาการ 220916 802