เตียมความพร้อม กิจกรรม “เปิดบ้านสู่สถานศึกษา” (Open House)