นักเรียนรับมอบทุนการศึกษา ในนามผู้เข้าสอบธรรมะศึกษาชั้นเอก