ศึกษาดูงาน

Related Posts

เรียน ผู้ปกครอง -​->ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567📌📋

เรียน ผู้ปกครอง -​->ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567📌📋 Share via: Facebook Email More

ประกาศผู้มีสิทธิคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

Share via: Facebook Email More

You Missed

กิจกรรมวิถีพอเพียง “ผักสวนครัวกินได้”

กิจกรรมวิถีพอเพียง “ผักสวนครัวกินได้”

อบรมโครงการ “สร้างจิตสำนึก”

อบรมโครงการ “สร้างจิตสำนึก”

กิจกรรม Online INVESTORY Mobile Exhibition On Schools 2024

กิจกรรม Online INVESTORY Mobile Exhibition On Schools 2024

ดร.เขมา สมใจ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 100,000 บาท

ดร.เขมา สมใจ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 100,000 บาท

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก สพม.ปจนย

ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก สพม.ปจนย
Share via
Copy link