เลิกงานศักยภาพสตรี เพื่อสืบสานอนุรักษ์ศิลปะ ผ้าถิ่นไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”จังหวัดปราจีนบุรี